Quizkongen

Quizkongen 2006

Scoreboard (4 quizkonger gjennomført)

Venes: 24+27+29+32 => 85 poeng
Møll: 19+32+32 => 83 poeng
Holm: 20+29+30 => 79 poeng
Sølsnæs: 15+27+30 => 72 poeng
Haldoslette: 17+23+27 => 67 poeng
Wiik: 15+23+24 => 62 poeng
Hauge: 9+21+32 => 62 poeng
Risa: 9+20+30 => 59 poeng
Hølen: 20+32 => 52 poeng
Molberg: 10+19+20 => 49 poeng
Sikorski: 15+32 => 47 poeng
Eftevåg: 10+30 => 40 poeng
Ekle: 32 => 32 poeng
Jakobsen: 15+17 => 32 poeng
Myrvoll: 30 => 30 poeng

APRIL

1) Ronny E., Ronny M., Frank Egil: 30 poeng
2) Harald og Robert W.: 24 poeng
3) Stian og Frode (gjest): 21 poeng
4) Øyvind J. og John Marius: 17 poeng
5) Pawel og Torbjørn: 15 poeng

MARS

1) Stian, Pawel, Øyvind Møll: 32 poeng
2) Frank Egil og Harald: 29
3) Mats og Øystein: 20

FEBRUAR

1) Jacob Hølen og Harald Venes: 32 poeng
2) Torbjørn R. Sølsnæs og Øystein Risa: 30 poeng
3) Robert Wiik og John Marius Haldoslette: 23 poeng
4) Mats Molberg og Øyvind Møll: 19 poeng.

JANUAR

1) Øyvind Møll & Robert Ekle (32 poeng)
2) John M. Haldoslette, TRAS & Harald Venes (27 poeng)
3) Frank Egil Holm og Jacob Hølen (20 poeng)
4) Robert Wiik & Øyvind Jakobsen (15 poeng)
5) Ronny Eftevåg & Mats Molberg (10 poeng)
6) Stian Hauge og Øystein Risa (9 poeng)

Reglene

På hvert møte arrangerer vertene en quiz. De lager en delkonkurranse hver med ca. like mange spørsmål, og maks poeng som kan deles ut totalt er 30 (for alt korrekt).

Det dannes lag som består av to spillere. Lagene bestemmes ved trekk av kort fra kortstokk, de som har kort nærmest hverandre i tall først, så farge, danner lag.

Det deles ut poeng for plassering i hver av vertenes delkonkurranser med 7, 5, 3 poeng for de tre første plasseringene, og for plasseringen i konkurransen totalt med poengene: 20, 17, 14, 12, 10, 9,.. Poengene gies til begge medlemmer av laget.

Poengene magasineres og følger det enkelte medlem videre i årets konkurranse. Quiz-kongen er han som først når 60 poeng - (minus) samtlige poeng fra den konkurransen som til en hver tid er median for den samlede deltakelse (laveste hvis kun to deltakelser), eller 0 hvis man ikke har deltatt i samtlige konkurranser (dette for å gi vertene mulighet til å konkurrere mot de som kan delta i samtlige konkurranser).

Quiz-kongen vil til en hver tid besitte foreningens øl og stol-kort, hvilket gir tilgang til valg av stol på møter (etter leder) + 1 flaske øl på hvert whiskymøte som regjerende konge. Dette finansieres av foreningskassen. Begge goder gjelder helt til ny konge krones.

Når en spiller får 60 poeng (eventuelt den som får mest over 60, hvis flere), nullstilles alle poengsummer og man begynner på nytt. Regjerende konge sitter dermed til en ny spiller (eller ham selv) har klart 60 på ny.