Åttekampen 2009

          Gjeldende Strøket  Deltatt
Øyvind M       99    10+12   8
Mattis        84    10+12   8
Ole Magnus      64          6
Robert W       64          5
Øystein        63          5
Jacob         57          4
Frank Egil      41          3
Sigmund        39          3
Ronny E        34          2
John Marius      32          3
Øyvind J       20          1
Mats         18          2
Vegard        14          2
Harald        14          2
Torgrim        10          1
Stian         9          1

Poengfordeling pr. øvelse: 20, 17, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Mangekampen 2009 er en åttekamp med følgende øvelser: Dart, quiz, biljard, crocket, tømmerstokkasting, sjoelbak, bowling og engelsk mil.

Hver enkelts seks beste øvelser regnes som tellende.


Sjoelbak

Kieglekroa 4. mars

To runder à 3 omganger, med tilbaketrekk, samt omkast av skiver som havner tilbake under/forbi sperrebjelken. Deltakerne byttet bord halvveis.

 1. Mattis (515 poeng; beste omgang: 124)
 2. Jacob (450 poeng; beste omgang: 107)
 3. Øyvind M (448 poeng; beste omgang: 93)
 4. Robert W (439 poeng; beste omgang: 90)
 5. Sigmund (415 poeng; beste omgang: 82)
 6. Ole Magnus (395 poeng; beste omgang: 89)
 7. Øystein (362 poeng; beste omgang: 81)
 8. John Marius (353 poeng; beste omgang: 87)
 9. Vegard (339 poeng; beste omgang: 89)

Bowling

Centrum Bowling, 22. april

Tre serier, hvorav summen av de to beste gir tellende score.

 1. Øyvind M (177, 162, 138, tellende: 339)
 2. Ronny E (168, 145, 135, tellende: 312)
 3. Jacob (149, 146, 121, tellende: 295)
 4. Ole Magnus (132, 122, 113, tellende: 254)
 5. Mattis (123, 116, 102, tellende: 239)
 6. Sigmund (123, 100, 91, tellende: 223)
 7. Vegard (76, 65, 57, tellende: 141)

Dart

Mikrobryggeriet, 4. juni

 1. Ole Magnus (112 piler)
 2. John Marius (116 piler)
 3. Øyvind M (128 piler)
 4. Mattis (225 piler)
 5. Torgrim (226 piler)
 6. Øystein (227 piler)

Engelsk mil

Øya, 7. oktober

 1. Sigmund - 6.24.9
 2. Øystein - 6.37.1
 3. Øyvind M - 6.39.9
 4. Mattis - 6.44.7
 5. Ole Magnus - 7.01.4
 6. Jacob - 7.25.0
 7. Robert W - 7.35.9

Crocket

Ørlandet, 5. september

 1. Øyvind M
 2. Øystein
 3. Frank Egil
 4. Mattis
 5. Robert W
 6. Harald
 7. Mats
 8. Ole Magnus

Tømmerstokkasting

Ørlandet, 6. september

 1. Robert W, 38'5"
 2. Øyvind M, 38'2"
 3. Mattis, 35'7"
 4. Øystein, 34'2"
 5. Mats, 33'1"
 6. Stian, 33'0"
 7. John Marius, 32'9"
 8. Frank Egil, 32'8"
 9. Ole Magnus, 31'4"
 10. Harald, 30'6"

Quiz

Mikrobryggeriet, november

 1. Øyvind J
 2. Jacob
 3. Robert W
 4. Mattis
 5. Øyvind M

Biljard

Dora, 16. desember

 1. Frank Egil
 2. Ronny E
 3. Mattis
 4. Øyvind M